18 444 60 23 zslacko@poczta.onet.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP


 

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku
Wartość projektu: 256 975,00 zł, w tym:
•    dofinansowanie 244 126,25 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 848,75 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku.