18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP


„Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:
•    dofinansowanie 254 408,22 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczennic i uczniów techników
i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno–komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Dokumenty dotyczące V. edycji projektu znajdziesz TUTAJ!!!