18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP


 

„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku

Wartość projektu: 309 269,75 zł, w tym:

•    dofinansowanie 293 806,26 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

 

Dokumenty związane z realizacja projektu znajdziesz TUTAJ