18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP

Język angielski:

Wymagania edukacyjne 5-letnie Technikum 2022/2023

Wymagania edukacyjne 4-letnie Technikum 2022/2023

Wymagania edukacyjne BSIS 2022/2023

Język niemiecki: Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego 2022/2023

Język polski: Wymagania edukacyjne język polski 2022/2023

Filozofia: Wymagania edukacyjne filozofia 2022/2023

Matematyka:

Matematyka kl. IV B Technikum: Wymagania edukacyjne matematyka kl. IV B Technikum 2022/2023

Wymagania z matematyki Szkoła Branżowa

Wymagania edukacyjne z matematyki Technikum

Zasady obowiązujące na lekcjach matematyki

 

Przedmioty zawodowe:

Budownictwo: I A TB dok. tech.

I A TB prac. dok. tech.

Wymagania edukacyjne 2 B TB Pracownia Techn Rob Mur i Tynk

II B TB prac. dok. tech.

II B TB dok. tech.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Pracownia Techn Rob Wykoń.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Pracownia Dok techn.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Rob mal-tapet

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Rob posadz-okładzin

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Suchej Zabud

Wymagania edukacyjne 4Ap TB Org Rob Bud

Wymagania edukacyjne 4Ap TB Pracownia Org Rob Bud

Informatyka:

Wymagania edukacyjne z informatyki I c i I d SBIS

Wymagania edukacyjne z informatyki Technikum

Biologia:

BIOLOGIA kl I SB wymagania edukacyjne

biologia klasa II, III po szkole podstawowej

Biologia kl. IV

Biologia kl. IV ZR

Chemia:

CHEMIA Zakres podstawowy po szkole podstawowej kl I

CHEMIA kl II, III program po szkole podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie: wdż program szkoła ponadpodstawowa

Fizyka: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU FIZYKA – ogólny

Religia:

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Przedmiotowe zasady oceniania z religii