18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP


Kształcenie ogólne w chmurze

– szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku

Wartość projektu: 81 003,75 zł, w tym:

dofinansowanie 76 953,56 zł • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 050,19 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Grybowie, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.


Tutaj znajdziesz dokumenty projektu:


 

Owoce naszej pracy w 2017/2018 roku:

 

Nasi partnerzy:

Dostępność