18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 roku  do 30.06.2023 roku

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

 

W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:

  • kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
  • organizację staży/praktyk zawodowych,
  • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów  do matury oraz egzaminów zawodowych.

 

Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe  w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu szkoły lub w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33.

Regulamin przyznawania stypendium

Regulamin organizacji staży praktyk zawodowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy stypendium

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Formularz zgłoszeniowy na staż zawodowy, praktykę zawodową

Formularz zgłoszeniowy na kursy i szkolenia zawodowe

Nasi partnerzy:

Dostępność