18 444 60 23 zslacko@zslacko.pl
default-logo
Powiat Nowosądecki BIP

Język angielski:

Wymagania edukacyjne 5-letnie Technikum 

Wymagania edukacyjne BSIS 

Język niemiecki: Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego 

Język polski: Wymagania edukacyjne język polski 

Filozofia: Wymagania edukacyjne filozofia 

Matematyka:

Wymagania z matematyki Szkoła Branżowa

Wymagania edukacyjne z matematyki Technikum

Zasady obowiązujące na lekcjach matematyki

Przedmioty zawodowe:

Budownictwo: I A TB dok. tech.

I A TB prac. dok. tech.

Wymagania edukacyjne 2 B TB Pracownia Techn Rob Mur i Tynk

II B TB prac. dok. tech.

II B TB dok. tech.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Pracownia Techn Rob Wykoń.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Pracownia Dok techn.

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Rob mal-tapet

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Rob posadz-okładzin

Wymagania edukacyjne 3A TRW Techn Suchej Zabud

Wymagania edukacyjne 4Ap TB Org Rob Bud

Wymagania edukacyjne 4Ap TB Pracownia Org Rob Bud

Informatyka:

Wymagania edukacyjne z informatyki I c i I d SBIS

Wymagania edukacyjne z informatyki Technikum

Biologia:

Biologia kl. I Technikum

BIOLOGIA kl I SB wymagania edukacyjne

Biologia kl II SB wymagania edukacyjne

biologia klasa II, III po szkole podstawowej

Biologia kl. IV Technikum

Biologia kl. IV ZR

Chemia:

CHEMIA kl I Zakres podstawowy po szkole podstawowej 

CHEMIA kl II, III wymagania edukacyjne

Wychowanie do życia w rodzinie: wdż program szkoła ponadpodstawowa

Fizyka: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU FIZYKA – ogólny

Religia:

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Przedmiotowe zasady oceniania z religii

Geografia:

Wymagania edukacyjne z geografii w BS

Wymagania edukacyjne z geografii w Technikum

Wychowanie fizyczne:

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego kl. I d

Przedmioty ekonomiczne:

Wymagania edukacyjne z przedmiotów ekonomicznych

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Wymagania edukacyjne EDB

Przedmioty zawodowe gastronomiczne:

Wymagania edukacyjne z przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Historia i społeczeństwo:

Wymagania edukacyjne HiT klasy I Technikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy:

Dostępność